آمارد نیوزآئین تجلیل از خبرنگاران شهرستان آمل /گزارش تصویری - آمارد نیوز