آمارد نیوزتخریب کارخانه آرد در شهرک صنعتی سرپل ذهاب - آمارد نیوز