آمارد نیوزسخنرانی حسن روحانی پس از بیانیه مشترک توافق هسته ای - آمارد نیوز