آمارد نیوزسوگواری شهادت امام حسن عسکری(ع) به همت دفتر مرجعیت دینی و علمی حضرت آیت الله جوادی آملی و حوزه علمیه امام حسن عسکری آمل/گزارش تصویری - آمارد نیوز