- آمارد نیوز - http://amardnews.ir -

گزارش تصویری نمایش « طفلان شهید » کاری از سیده میترا حسنی/ اختتامیه نمایش فردا چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ آمل، آفتاب ۳۶ تئاتر شهر

گزارش تصویری نمایش « طفلان شهید » کاری از سیده میترا حسنی، در شب های فاطمیه

اختتامیه فردا چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ آمل، آفتاب ۳۶ تئاتر شهر