بایگانی‌ها گزارش - صفحه 15 از 15 - آمارد نیوز
  • گنجینه فرهنگ و تمدن ایرانی در رومانی
  • فرهنگ و تمدن ایرانی که امروز ، میراث دار آن هستیم، گذشته باشکوه و پر افتخاری داشته که در پهنای جغرافیایی گسترده‌ای نفوذ و تاثیر داشته است. در کل منطقه بالکان و از جمله در رومانی فرهنگ و تمدن ایرانی هنوز جلوه و بروز دارد. در آکادمی علوم رومانی ده‌ها اثر و کتاب خطی قدیمی ارزشمند […]