بایگانی‌ها درباره ما - آمارد نیوز
  • پیام آمارد
  •  رسانه های نوشتاری سالیان متمادی است که وظیفه اطلاع رسانی درجامعه را بر عهده دارند با گذشت زمان و پیشرفت و تعدد روشهای اطلاع رسانی رسانه های مجازی نیز پا به عرصه اطلاع رسانی گذاشته و با گذر زمان در این زمینه بیش از پیش نقش و جایگاه خود را ارتقا داده و اهمیت و […]