آمارد نیوزفیلم دیده نشده از سقوط هلیکوپتر اورژانس هوایی مازندران در منطقه گزنک آمل - آمارد نیوز